• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly

Boekevents/Symposia


De Jaarlezing Goed Bestuur met een key note van Marry de Gaay Fortman op 15 mei j.l. was een groot succes. Volgend jaar in mei is de volgende jaarlezing. Heeft u een suggestie voor een spreker op het boeiende terrein van governance? Laat het ons weten.

In juni zijn de trainingen Overtuig met schrijven, presenteren en tekenen afgerond. Een nieuwe serie staat gepland voor oktober en november.

Belangstelling om een event bij te wonen? Stuur een e-mail naar Klazinus Lagerwerf, klazinus@mediawerf.nl.