• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly

Home/Catalogus/Boeken/Veranderkracht

€ 29,95
Veranderkracht
BESTEL »
Auteurs
Steven ten Have
Wouter ten Have
Anne-Bregje Huijsmans
Niels van der Eng
Beschrijving

Managers worstelen dikwijls met het formuleren van een goede strategie voor de organisatie. Het is vaak moeilijk écht te kiezen en te prioriteren. Alles moet, alles lijkt belangrijk. Daarnaast blijkt het ook vaak lastig een gekozen strategie te vertalen in een verandervisie, een verhaal dat klopt én aanspreekt. Een goede strategie en verandervisie zijn een begin. Een goed begin is het halve werk. Niet minder, maar ook niet meer. Daarna moeten er resultaten geboekt worden. Dan blijkt vaak dat managers de nodige problemen hebben met het succesvol omzetten van hun plannen in resultaten. Dergelijke problemen wortelen in veel gevallen in het onvermogen om het noodzakelijke veranderproces goed in te vullen; de verandercapaciteit ontbreekt of schiet tekort. Een effectief veranderproces valt of staat met de veranderkracht van een organisatie waarin een krachtige verandervisie en een toereikende verandercapaciteit belangrijke pijlers zijn.

Bij doeltreffende of effectieve verandering draait het dus om veranderkracht. Daarbij gaat het om de kwaliteit en combinatie van verandervisie en verandercapaciteit. De veranderkracht van een organisatie wordt bepaald door de combinatie van Rationale, Effect, Focus, Energie en Verbinding. Deze helpen in samenhang met Context het veranderproces te begrijpen, te hanteren en te laten werken. Met deze vijf factoren in samenhang kan het vaak ervaren gat tussen plan en uitvoering overbrugd worden. Bij het ontwikkelen en benutten van de veranderkracht is het de opdracht om slaagfactoren te ontwikkelen en als hefboom te benutten. Evenzeer is het van belang om faalfactoren en hun invloed tegen te gaan, te corrigeren of in te dammen. Lukt dat, dan krijgt verandering van mens en organisatie vorm en wordt de brug tussen plan en uitvoering op professionele wijze geslagen en worden de beoogde doelen daadwerkelijk gerealiseerd.

Dit boek combineert praktijkervaring met eigen wetenschappelijk onderzoek en inzichten op het gebied van psychologie, organisatiekunde, leiderschap, sociologie, strategisch management en economie om veranderkracht tot leven te brengen. De vele voorbeelden en illustraties dragen daaraan bij.

'Veranderkracht' is geschreven door Steven en Wouter ten Have, Anne-Bregje Huijsmans en Niels van der Eng.

Inhoudsopgave

1 Veranderkracht 
Waarom moet veranderen beter? 
De verandervisie – what it should be 
Verandercapaciteit – how it should be accomplished 
Verbinding – de katalysator 
Het veranderkrachtmodel – symbool van verandering 
Vijf factoren plus één 
De leidende factoren geoperationaliseerd 
Vooruitblik 
Noten 

2 Faal- en slaagfactoren 
Rationale 
Effect 
Focus 
Energie 
Verbinding 
Tot slot 
Noten 

3 Dynamiek 
De drie fasen voor een nieuwe leider 
Vijf slaagfactoren op maat gemaakt per fase 
Tot slot 
Noten 

4 Disfuncties 
Veranderkracht en veranderende organisaties 
Syndromen bij veranderende organisaties 
Organisatorische disfuncties 
Tot slot 
Noten 

5 Leiderschap 
Leiderschapsrollen tijdens verandering 
Disfunctionele leiderschapspatronen bij verandering 
Handelingsstrategieën voor leiders in veranderprocessen 
Tot slot 
Noten 

6 Veranderaanpakken 
Theory of change 
Een kader voor veranderaanpakken 
De enkelvoudige aanpakken 
Diagonale veranderaanpakken 
De lineaire veranderaanpakken 
Veranderstrategieën 
Tot slot 
Noten 

7 De Change Case 
8 De Change Case - vervolg 
Literatuur 
Register 

 

Recensies

Pierre Spaninks 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar veranderprocessen levert veel kennis op waar de praktijk zijn voordeel mee kan doen. Dat gebeurt ook wel, maar nog lang niet genoeg - vinden Steven ten Have en Wouter ten Have. Met hun nieuwste boek Veranderkracht willen zij managers inspireren om de lat een stukje hoger te leggen, voor zichzelf en voor hun organisaties.

Als Steven ten Have en Wouter ten Have het over Veranderkracht hebben, bedoelen ze het vermogen van een organisatie om vast te stellen of er een verandering nodig is, om - als er inderdaad wat moet gebeuren - te bepalen wat de aangewezen aanpak is, en om die vervolgens consequent door te voeren met een duurzaam resultaat. De kortste samenvatting van hun gelijknamige nieuwe boek is dat het een synthese vormt van het beste wat de wetenschap daar op dit moment over te melden heeft, vanuit het perspectief van de manager en de adviseur.

Veranderkracht is het logische vervolg op het Het veranderboek dat de Ten Haves in 2009 publiceerden. Daarin behandelden zij de meest gestelde vragen over organisatieverandering op basis van de laatste jaargangen van de belangrijkste tijdschriften. In een inleidend hoofdstuk vertaalden zij die inzichten in een matrix met vierentwintig factoren die individueel en in samenhang een rol spelen in het slagen of falen van veranderingen.

In Veranderkracht zetten zij de volgende stap, door die vierentwintig factoren niet meer afzonderlijk te behandelen maar als integrale onderdelen van een model dat vooral de continuïteit van veranderen tot uitdrukking brengt. Dat veranderkrachtmodel is abstracter dan het de matrix waar Het veranderboek op uitkwam, en bestaat uit slechts vijf elementen plus één: RationaleEffectFocusEnergie en Verbinding, en de letterlijk allesomvattende Context.

Vrijwel iedere organisatie beschikt in aanleg over dit soort veranderkracht - en vrijwel altijd blijft die onderbenut of wordt die zelfs gedwarsboomd, stellen de Ten Haves. Veranderkracht is iets om te ontwikkelen en om te onderhouden, dat wil zeggen: de context (leren) zien, invulling blijven geven aan focus en effect, en voortdurend zorg blijven dragen en voor samenhang tussen alle elementen.

De sterke kant van de Ten Haves is dat zij niet alleen als wetenschappers goed zijn aangesloten op de laatste ontwikkelingen in de veranderkunde maar dat zij als consultants ook een scherp oog hebben voor de behoeften van de praktijk van het management. In Veranderkracht is die wetenschap veel minder prominent aanwezig dan in Het veranderboek.

De auteurs (niet alleen de gebroeders Ten Have maar ook Anne-Bregje Huismans en Niels van der Eng) hebben achter hun bureau het voorwerk gedaan, zich door theorieën en stromingen heen gewerkt en het kaf van het koren gescheiden. De lezer kan zich concentreren op de grote lijnen van het samenhangende verhaal, dat dan ook nog eens wordt verteld aan de hand van een aansprekend model.

Dat verhalende karakter is tegelijk de kracht en de zwakte van Veranderkracht. Aan de ene kant biedt het een totaalbeeld dat vanuit de praktijk verandering inzichtelijk maakt en veranderen leerbaar. Daardoor inspireert het om daar serieus werk van te maken. Aan de andere kant kan de "gladde" presentatie ook argwaan wekken en de vraag oproepen of de complete weerbarstige werkelijkheid wel echt past in het verleidelijke model van de dubbele leminiscaat dat de Ten Haves hebben ontworpen.

Het antwoord op die vraag kan een volmondig ja zijn, maar eigenlijk moet je de fragmentatie van Het veranderboek hebben ervaren om de synthese van Veranderkracht te kunnen appreciëren. Of je moet gewoon niet zo sceptisch zijn.


Details
Jaar van uitgave2013
Aantal pagina’s168
UitvoeringGebonden
Formaat238 x 170 x 17
ISBN978-94-90463-30-4
NUR801

PRIJS/€ 29,95 BESTEL »