• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly

Home/Catalogus/Boeken/Maatwerk in het sociaal domein

€ 27,50
Maatwerk in het sociaal domein
BESTEL »
Auteurs
Evelien Meester
Beschrijving

 

 

Maatwerk, efficiëntere zorg en minder kosten. Dit zijn maar een paar doelen van decentralisaties in het sociaal domein. Hoe je dat als professional bij gemeenten in het vat moet gieten, blijkt in de praktijk niet eenvoudig. 

 

 

Maatwerk in het sociaal domein biedt concrete handvatten hoe professionals maatwerk kunnen toepassen met de Omgekeerde Toets©. Dit handboek voor omgekeerd werken, denken en doen geeft antwoorden op de meest prangende vragen die hierbij komen kijken. Hoe leveren we maatwerk? Werken we dan meer vanuit de bedoeling of het effect? Hoeven we de wet niet meer te lezen maar doen we gewoon wat nodig is? En hoe bepaal je dat eigenlijk? Gemeentelijke professionals die met die vragen worstelen krijgen nu praktisch toepasbare antwoorden waar ze direct mee aan de slag kunnen. Gelukkig maar, want maatwerk is hard nodig. De wetten die we in het sociaal domein uitvoeren zijn bedoeld om mensen te beschermen, niet om ze uit te sluiten. 

 

 

Het boek gaat in op de theorie die de basis vormt van de Omgekeerde Toets, een door Evelien Meester ontwikkelde methodiek. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van casussen uit de praktijk om te laten zien hoe de theorie toegepast kan worden. Ook biedt het verdiepende kennis die inzicht geeft en helpt om de methodiek toe te passen. Uiteraard komt de implementatie ook aan bod. Zowel het proces als de kaders om op een effectieve en efficiënte manier maatwerk te leveren: preventie, samenwerken, sturen op innovatie en vakmanschap. 

 

Met de tools in het boek kan je zelf aan de slag en de vertaalslag naar de eigen organisatie maken. De methodiek kan ingepast worden in de werkwijze van iedere organisatie. Maatwerk dus, en direct toepasbaar!   

 

 

 

Recensies

In dit artikel wordt ingegaan op het boek van Evelien. Interesssante leesstof:

 

https://www.movisie.nl/artikel/anders-kijken-denken-doen-sociaal-domein

 

Reacties van lezers:

Waarom was dit boek er niet toen ik als klantmanager begon? (Nora Kasmi, beleidsadviseur sociaal domein)

 

Sinds de invoering van de Algemene bijstandswet in 1965 is het recht op bijstand aan steeds meer voorwaarden onderworpen. Hierdoor zou je bijna vergeten dat met de bijstandswetgeving invulling wordt gegeven aan het grondrecht op bijstand zoals die is neergelegd in art. 20 lid 3 van de grondwet. De omgekeerde toets ontwikkeld door Evelien Meester, maakt de uitvoerder bewust van deze belangrijke grondslag van de bijstandswetgeving. En dat is nodig, juist omdat niet alleen de regelgeving, maar ook de maatschappij een stuk complexer is geworden. De omgekeerde toets helpt de ambtenaar om in deze maatschappij beslissingen te blijven nemen die het grondrecht op bijstand tot uitgangspunt nemen en tegelijkertijd in overeenstemming zijn met de randvoorwaarden, neergelegd in de Participatiewet. Evelien Meester weet daarmee als geen ander een brug te slaan tussen uitvoeringspraktijk en regels. (Anja Eleveld, Vrije Universiteit).


Details
Jaar van uitgave2020
Aantal pagina’s152
Uitvoering
Formaat16 x 23 cm
ISBN
NUR

PRIJS/€ 27,50 BESTEL »