• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly

Home/Catalogus/Boeken/Goed Toezicht

€ 59,00
Goed Toezicht
BESTEL »
Auteurs
Dick Ruimschotel
Beschrijving

Goed Toezicht  is uniek omdat het de vele gezichten van toezicht laat zien.

 

Bij de overheid kennen we toezichthouders als de politie, inspecties (Inspectie SZW of IGZ) en autoriteiten (De Nederlandsche Bank en AFM). In het bedrijfsleven dragen veel gespecialiseerde professionals, zoals accountants en internal auditors, bij aan het interne toezicht. Daarnaast dragen Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht een grote toezichtsverantwoordelijkheid in het economische en maatschappelijke leven. Al die vormen van toezicht worden bekeken en met elkaar vergeleken in dit boek. In een groot aantal concrete casussen – kredietcrisis, Vestia, Ahold, geweld tegen grensrechter – wordt nagegaan hoe toezicht in een bepaalde situatie heeft gewerkt: hebben verantwoordelijke actoren, waaronder de toezichthouder, risico’s op tijd gezien en op tijd ingegrepen, hebben partijen wellicht gefaald?

 

Het boek is geschreven voor eenieder die zich professioneel met toezicht bezighoudt, als toezichthouder binnen de overheid, met een toezichtfunctie in het bedrijfsleven of binnen maatschappelijke ondernemingen. Daartoe geeft deel I de methodische basis van toezicht, de adequate toezichtscyclus en het formuleert criteria van adequaat toezicht. Met deze principes kan toezicht zichzelf en anderen evalueren. Wanneer doet men het goed, wanneer is sprake van falend toezicht en hoe kan het beter?

 

In deel II worden alle gebieden van toezicht beschreven en bekeken: overheidstoezicht, toezicht binnen bedrijven, toezicht binnen maatschappelijke ondernemingen (als zorg, onderwijs en woningcorporaties en informeel, sociaal toezicht. Er is aandacht voor het toenemende internationale toezicht door de EU en de VN. Zelfs goddelijk toezicht komt aan bod: hoe zorgt een religie (christelijk of islam) ervoor dat gelovigen zich aan goddelijke normen houden? De wereld, zo laat het boek zien, hangt van toezicht aan elkaar!

 

Deel III onderzoekt hoe goede normen de basis vormen van goed toezicht. Maar wat zijn goede normen? Dit deel schetst hoe democratie, governance en toezicht samenhangen. Het deel eindigt met een aantal voorstellen hoe toezicht kan bijdragen aan een democratischer samenleving. Hiertoe behoort een herinrichting van de trias politica en het breed maatschappelijk gebruik van ‘kwaliteiten convenanten’.

 

Goed Toezicht is een must voor professionals en een aanrader voor iedereen die meer dan oppervlakkig in toezicht is geïnteresseerd. Het boek leent het zich voor selectief lezen en voor gebruik als handboek en naslagwerk, geschikt voor de praktijk en voor opleidingen in recht, bestuurskunde, sociologie, politicologie, accountancy, compliance- en risk management.

 

Ruimschotel is jurist en sociaal wetenschapper en heeft na een methodisch proefschrift meer dan 25 jaar gewerkt in de wereld van toezicht en handhaving, zowel vanuit de universiteit als private onderzoeksinstellingen. Hij is oprichter en directeur van CMC, Compliance Management Consultants en grondlegger van de Tafel van Elf, een universeel verklaringsmodel voor (non-)compliance.

 

Recensies
"Goed toezichthouden is een uitdaging en een zoektocht voor iedere RvC. Het boek van Ruimschotel biedt een indrukwekkende hoeveelheid theoretische bagage over toezichthouden vanuit veel verschillende invalshoeken. Ruimschotel neemt als vertrekpunt dat verdiept begrip het beginpunt is van verbetering. Het is afhankelijk van de leerstijl van de lezer of dit ook daadwerkelijk zo werkt. Dit is geen boek om van voor naar achteren door te lezen, maar een boek om mee te werken en ter hand te nemen als je worstelt met specifieke vraagstukken op het gebied van toezicht." Lees hier verder.
Alice Jansen, voor VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties)
 
“Een naslagwerk dat er mag zijn! Mijn advies zou ook aan diegenen die overwegen aan functie als toezichthouder te beginnen eerst deze leergang te volgen zodat je of beslagen ten ijs komt of besluit van een dergelijke positie af te zien.”  
Christel Deckers, voorzitter van Stichting CATO en DGA van Deckers Management Services, in Management Boek.
 
"Dit boek is een monument, het heeft encyclopedische trekjes. Het is onvoorstelbaar dat één
persoon in staat is geweest deze toezichtbijbel samen te stellen. Dick Ruimschotel verdient veel waardering voor de enorme prestatie die hij heeft geleverd. Een ieder die iets verstandigs te berde wil brengen over toezicht, kan voortaan niet om dit monumentale werk heen."
prof. em. mr. Anthony Brack, emiritus hoogleraar Bedrijfsrecht, Universiteit Twente, Tijdschrift voor Compliance, feb. 2016.
 

 “Dick Ruimschotel heeft een kloek en nuttig boek geschreven dat niet mag ontbreken in de boekenkast van degenen die in de toezichtsfeer actief zijn. Het bevat veel informatie en overzichten die meer zijn dan een samenvatting van hetgeen relevant is als het gaat om toezicht. Theorie is verrijkt met casuïstiek, waardoor een caleidoscopisch beeld inzake toezicht ontstaat. Kortom: lezenswaardig en inspirerend!’ 
Marcel Pheijffer, hoogleraar Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit en Forensisch Accountancy aan de Universiteit van Leiden.

 

“Indrukwekkend.. .. meer dan alleen een naslagwerk. Een Magnum Opus, letterlijk en figuurlijk.” 
Frans Leeuw, directeur WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum), Ministerie van Veiligheid en Justitie en hoogleraar Recht, openbaar bestuur en sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Maastricht.

 

"Het gaat hier evident om een prestatie van de eerste orde en die zonder enige twijfel de aandacht zal trekken en zijn sporen na zal laten in het denken over het openbaar bestuur in ons land en in de praktijk daarvan. De volledigheid van het boek en de permanente aandacht voor hoe allerlei dingen met andere dingen samenhangen geeft aan het boek iets definitiefs. Het zal het debat over governance voor lange tijd beheersen!" 
Frank Ankersmit, emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

“Zeer toegankelijk en met een aangename dosis humor geschreven . De observatie dat toezicht niet perse onafhankelijk hoeft te zijn als de toezichthouder dat maar is, was precies het antwoord op een vraag waar ik al geruime tijd mee rond liep.”
Flip Klopper, voorzitter Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector, VITP.

 


Details
Jaar van uitgave2014
Aantal pagina’s835
Uitvoeringgebonden
Formaat16,5 x 24 cm
ISBN9789490463359
NUR801

PRIJS/€ 59,00 BESTEL »