• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly

CATALOGUS/AUTEURS/Joop Swieringa

Profiel
Joop  Swieringa

 

Joop Swieringa is adviseur op het gebied van organisatieverandering. Hij staat voor een veranderingsaanpak, die valt samen te vatten als: lerend veranderen. Zijn advisering spitst zich toe op de vraag: hoe kun je ingrijpende organisatieveranderingen op gang brengen zonder steeds weer te vallen in de valkuil van reorganiseren.

In 1990 schreef hij de bestseller "Op weg naar een lerende organisatie", samen met prof.dr. André Wierdsma. Het boek werd in 2003 grondig herzien en uitgebracht onder de titel “Lerend organiseren; als meer van hetzelfde niet helpt”. Het in 1995 verschenen  boek: "In plaats van reorganiseren", is een praktische uitwerking van het concept lerend veranderen. Een logisch vervolg hierop is het boek ´Gedoe komt er toch’dat hij in 2005 schreef hij samen met Jacqueline Jansen . ´Gedoe op tafel’ (2013) , de titel zegt het al, is weer een vervolg daarop.  “Bekentenissen van een organisatieadviseur”  (2010) gaat  over de binnenkant van het vak van organisatieadviseurs: niet alleen de successen maar ook de twijfels, uitglijers en blunders. 

Hem fascineert het verschijnsel dat groepen mensen in organisaties -besturen, directies, managementteams - zo vaak samen dingen beslissen, die geen van hen eigenlijk wil. 


Publicaties

Links
Website  
Twitter  
LinkedIn